Kā uzlabot autogāzes iekārtu efektivitāti? - Digitronic Autogas
Call us +371 20449994

Daudzās valstīs gāze ir viegli pieejama, tādēļ to autovadītāju skaits, kuri pāriet uz autogāzi, joprojām pieaug. Tiem, kuri vēlas viskvalitatīvākos risinājumus, vispirms būtu jāmeklē pārbaudītas iekārtas pie pieredzējušiem un cienījamiem piegādātājiem. Tādus noteikti ir iespējams atrast Digitronic Autogas piedāvājumā.

Autogāzes iekārtu efektivitāte

Mūsdienās panākt automobiļa pareizu darbību ar autogāzi nav tik sarežģīti kā pirms pāris gadiem. Modernās autogāzes iekārtas visbiežāk ir pilnībā datorizētas, tādēļ lielākā daļa darbību notiek automātiski. Mūsdienu datori spēj noteikt, kad ir visizdevīgāk pārslēgties no benzīna uz gāzi un atpakaļ. Autovadītājiem ir jānodrošina vienīgi tas, lai LPG iekārtai tiktu veikta pienācīga apkope atbilstoši visām vadlīnijām, kas noteiktas pievienotajās apkopes instrukcijās.

Kā uzlabot gāzes sistēmu efektivitāti?

Autobraucēji iesaka mainīt filtrus un pārbaudīt sistēmas hermētiskumu ik pēc 10 000-15 000 km. Vēl ir vērtīgi regulāri pārbaudīt bojājumus darbības reģistros, izmantojot īpašu diagnostikas datoru. Pēc gāzes sistēmas uzstādīšanas jāveic periodiskas pārbaudes profesionālās transportlīdzekļu pārbaudes stacijās ne tikai, lai uzlabotu gāzes veiktspēju, bet galvenokārt mūsu drošības dēļ.

Gāzes kvalitāte

Vēl jāņem vērā, ka gāze jāuzpilda uzticamās vietās. Daudzās valstīs gāzes kvalitāte uzpildes stacijās ar katru mēnesi uzlabojas, tomēr visdrošāk ir uzpildīties degvielas uzpildes staciju ķēdēs, jo tajās tiek īstenota stingra kvalitātes kontrole, tādēļ varam būt droši, ka saņemam degvielu ar pareizu metāna un butāna proporciju. Turklāt šajās stacijās arī rūpējas par iekārtu tīrīšanu, lai samazinātu mūsu gāzes iekārtu piesārņošanas risku un uzlabotu to efektivitāti.